Landmark Edition, Volume 22, 2017

Issue 1
Open Access
Review

The bad, the good and eIF3e/INT6

Julie Sesen, Joshua Casaos, Sarah J. Scotland, Cathy Seva, T.S. Karin Eisinger-Mathason, Nicolas Skuli
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.1-20
Managing Editor: Nicolas L Skuli
DOI: 10.2741/4469 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Binding kinetics in drug discovery – A current perspective

Victoria Georgi, Dorothee Andres, Amaury E. Fernandez-Montalvan, Christian M. Stegmann, Andreas Becker, Anke Mueller-Fahrnow
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.21-47
Managing Editor: Chung F. Wong
DOI: 10.2741/4470 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

MicroRNA regulation of autophagy in cardiovascular disease

Matthew A. Sermersheim, Ki Ho Park, Kristyn Gumpper, T.M. Ayodele Adesanya, Kuncheng Song, Tao Tan, Xingcong Ren, Jin-Ming Yang, Hua Zhu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.48-65
DOI: 10.2741/4471 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

MALAT1-mediated tumorigenesis

Jianghua Liu, Wan-Xin Peng, Yin-Yuan Mo, Dianzhong Luo
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.66-80
Managing Editor: Kounosuke Watabe
DOI: 10.2741/4472 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Gene therapy using bacterial vectors

Peter Celec, Roman Gardlik
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.81-95
Managing Editor: Munis Dundar
DOI: 10.2741/4473 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Sphingolipids in obesity and related complications

Krishna M. Boini, Min Xia, Saisudha Koka, Todd W.B. Gehr, Pin-Lan Li
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.96-116
Managing Editor: Pin-Lan Li
DOI: 10.2741/4474 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease

Ana Carlota Gonzalez-Ebsen, Niels Gregersen, Rikke K.J. Olsen
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.117-127
DOI: 10.2741/4475 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Regulation and function of renal medullary cyclooxygenase-2 during high salt loading

Tianxin Yang, Mi Liu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.128-136
Managing Editor: Pin-Lan Li
DOI: 10.2741/4476 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Molecular strategies for modulating wnt signaling

Carl T. Gustafson, Tewodros Mamo, Avudaiappan Maran, Michael J. Yaszemski
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.137-156
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4477 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Lysosomal alpha-mannosidase and alpha-mannosidosis

Silvia Paciotti, Michela Codini, Anna Tasegian, Maria Rachele Ceccarini, Samuela Cataldi, Cataldo Arcuri, Bernard Fioretti, Elisabetta Albi, Tommaso Beccari
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.157-167
Managing Editor: Munis Dundar
DOI: 10.2741/4478 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mitochondrial nucleic acid binding proteins associated with diseases

Takeshi Uchiumi, Dongchon Kang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.168-179
Managing Editor: Myung-Shik Lee
DOI: 10.2741/4479 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Molecular mechanisms of the genetic risk factors in pathogenesis of Alzheimer disease

Kunihiko Kanatsu, Taisuke Tomita
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 1, pp.180-192
Managing Editor: Naoyuki Sato
DOI: 10.2741/4480 Published: 01 January 2017
Issue 2
Open Access
Review

Targeted drugs and diagnostic assays: Companions in the race to combat ethnic disparity

Nikita Wright, Padmashree Rida, Uma Krishnamurti, Xiaoxian Li, Ritu Aneja
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.193-211
DOI: 10.2741/4481 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

miRNAs as drivers of TMPRSS2-ERG negative prostate tumors in African American men

Clayton Yates, Mark D. Long, Moray J. Campbell, Lara Sucheston-Campbell
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.212-229
DOI: 10.2741/4482 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

New insights into epigenetic modifications in heart failure

Yongming Li, Wei Du, Ruiping Zhao, Jiang Hu, Hongyu Li, Ruijuan Han, Qiang Yue, Rina Wu, Wei Li, Jinbo Zhao
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.230-247
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4483 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Metformin suppresses CRC growth by inducing apoptosis via ADORA1

Bin Lan, Jian Zhang, Peng Zhang, Weihong Zhang, Shugang Yang, Dong Lu, Wenqin Li, Qinbao Dai
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.248-257
Managing Editor: Wei Qin
DOI: 10.2741/4484 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Linking expression of aquaporin 3 to activation of JNK pathway

Qi Shen, Jingjing Wang, Qingfeng Zhou, Zhaojun Shen, Hui Luo, Xuejiao Tao, Xueqiong Zhu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.258-267
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4485 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Microglia-glioma cross-talk: a two way approach to new strategies against glioma

Cataldo Arcuri, Bernard Fioretti, Roberta Bianchi, Carmen Mecca, Claudia Tubaro, Tommaso Beccari, Fabio Franciolini, Ileana Giambanco, Rosario Donato
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.268-309
Managing Editor: Munis Dundar
DOI: 10.2741/4486 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Tumor abolition and antitumor immunostimulation by physico-chemical tumor ablation

Yona Keisari
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.310-347
Managing Editor: Fabrizio Mattei
DOI: 10.2741/4487 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Interconnection between DNA damage, senescence, inflammation, and cancer

Roland Wunderlich, Paul-Friedrich Ruehle, Lisa Deloch, Kristian Unger, Julia Hess, Horst Zitzelsberger, Kirsten Lauber, Benjamin Frey, Udo S. Gaipl
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.348-369
Managing Editor: Fabrizio Mattei
DOI: 10.2741/4488 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Novel strategies to target cancer stem cells by NK cells; studies in humanized mice

Anna K. Kozlowska, Kawaljit Kaur, Paytsar Topchyan, Anahid Jewett
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 2, pp.370-384
Managing Editor: Fabrizio Mattei
DOI: 10.2741/4489 Published: 01 January 2017
Issue 3
Open Access
Review

Mucopolysaccharidosis VI: Pathophysiology, diagnosis and treatment

Paul R. Harmatz, Renee Shediac
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.385-406
Managing Editor: Shunji Tomatsu
DOI: 10.2741/4490 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Drug release kinetics from a drug-eluting stent with asymmetrical coat

Haijun Zhang, Xiaodong Li, Wei Deng, Xiangfei Wang, Shenguo Wang, Junbo Ge, Egon Toft
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.407-415
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4491 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Interventions in Parkinson's disease: Role of executive function

Abhimanyu Mahajan, Jennifer A. Deal, Michelle Carlson
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.416-427
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4492 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Molecular basis for prostate cancer racial disparities

Santosh K. Singh, James W. Lillard, Rajesh Singh
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.428-450
Managing Editor: Indrajit Chowdhury
DOI: 10.2741/4493 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

MicroRNAs in control of gene regulatory programs in diabetic vasculopathy

Chongzhe Pei, Xiaoping Zhang, Meng Shu, Yigang Li
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.451-464
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4494 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Colorectal cancer disparities beyond biology: Screening, treatment, access

Casey L. Daniel, Kelly Gilreath, Danielle Keyes
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.465-478
DOI: 10.2741/4495 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Multiplex immunoassays in endometriosis: An array of possibilities

Dorien F. O, Yousef El Aalamat, Etienne Waelkens, Bart De Moor, Thomas D’Hooghe, Amelie Fassbender
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.479-492
Managing Editor: Khaleque Newaz Khan
DOI: 10.2741/4496 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Oxidative DNA and mitochondrial DNA change in patients with SLE

Hui-Ting Lee, Tsai-Hung Wu, Chen-Sung Lin, Chyou-Shen Lee, Siao-Cian Pan, Deh-Ming Chang, Yau-Huei Wei, Chang-Youh Tsai
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.493-503
DOI: 10.2741/4497 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Inflammatory biomarkers of coronary heart disease

Hongyu Li, Kai Sun, Ruiping Zhao, Jiang Hu, Zhiru Hao, Fei Wang, Yaojun Lu, Fu Liu, Yong Zhang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.504-515
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4498 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Advances in the treatment of rotator cuff lesions by cytokines

Genbin Wu, PengCheng Xu, Peng Wu, Kaihua Hu, Yeqing Sun, Biao Cheng, Yong Lu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.516-529
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4499 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Role of hydrogen sulfide in the methyl jasmonate response to cadmium stress in foxtail millet

Baohua Tian, Yanjie Zhang, Zhuping Jin, Zhiqiang Liu, Yanxi Pei
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 3, pp.530-538
Managing Editor: Hua Zhang
DOI: 10.2741/4500 Published: 01 January 2017
Issue 4
Open Access
Review

Expression of proteins in intestinal middle villus epithelial cells of weaning piglets

Fei Wu, Xia Xiong, Huansheng Yang, Kang Yao, Yehui Duan, Xiaocheng Wang, Bie Tan, Tiejun Li, Liping Xiao, Yongqing Hou, Guoyao Wu, Yulong Yin
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.539-557
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/4501 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Implication of CD38 gene in autophagic degradation of collagen I in mouse coronary arterial myocytes

Jun-Xiang Bao, Qiu-Fang Zhang, Mi Wang, Min Xia, Krishna M. Boini, Erich Gulbins, Yang Zhang, Pin-Lan Li
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.558-569
Managing Editor: Xiao-Feng Yang
DOI: 10.2741/4502 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

MRI in breast cancer radiotherapy in prone and supine positions

Lu Shang, Zewen Liu, Yi Rong, Tingyang Zhou, Li Zuo
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.570-579
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4503 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Go fly a chitin: the mystery of chitin and chitinases in vertebrate tissues

Robert Stern
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.580-595
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4504 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Sphingosine-1 phosphate promotes intestinal epithelial cell proliferation via S1PR2

Tanzhou Chen, Zhiming Huang, Runping Liu, Jing Yang, Phillip B. Hylemon, Huiping Zhou
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.596-608
Managing Editor: Pin-Lan Li
DOI: 10.2741/4505 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Regulation of V-ATPase activity

Christina McGuire, Laura Stransky, Kristina Cotter, Michael Forgac
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.609-622
DOI: 10.2741/4506 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Zinc transporters and dysregulated channels in cancers

Zui Pan, Sangyong Choi, Halima Ouadid-Ahidouch, Jin-Ming Yang, John H. Beattie, Irina Korichneva
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.623-643
DOI: 10.2741/4507 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

New insights on the role of DNA methylation from a global view

Karin Meier, Felix Recillas-Targa
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.644-668
Managing Editor: Diddier Prada
DOI: 10.2741/4508 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Dopamine homeostasis: brain functional connectivity in reward deficiency syndrome

Marcelo Febo, Kenneth Blum, Rajendra D. Badgaiyan, David Baron, Panayotis K. Thanos, Luis M. Colon-Perez, Zsolt Demotrovics, Mark S. Gold
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.669-691
Managing Editor: Kenneth Blum, Mark Gold
DOI: 10.2741/4509 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

DNA polymerases in the mitochondria: A critical review of the evidence

Rachel Krasich, William C. Copeland
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.692-709
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4510 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

The little big genome: the organization of mitochondrial DNA

Iraselia Garcia, Edith Jones, Manuel Ramos, Wendy Innis-Whitehouse, Robert Gilkerson
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.710-721
Managing Editor: Robert William Gilkerson
DOI: 10.2741/4511 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

The long story of mitochondrial DNA and respiratory complex I

Mauro Degli Esposti
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.722-731
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4512 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Cellular efflux transporters and the potential role of natural products in combating efflux mediated drug resistance

Muhammad Ayaz, Fazal Subhan, Abdul Sadiq, Farhat Ullah, Jawad Ahmed, Robert D. E. Sewell
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 4, pp.732-756
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4513 Published: 01 January 2017
Issue 5
Open Access
Article

The NF-kB regulates the SHP-1 expression in monocytes in congestive heart failure

Mirko Pesce, Sara Franceschelli, Alessio Ferrone, Antonia Patruno, Alfredo Grilli, Maria Anna De Lutiis, Francesca R. Pluchinotta, Sonia Bergante, Guido Tettamanti, Graziano Riccioni, Mario Felaco, Lorenza Speranza
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.757-771
Managing Editor: Fabio Galvano
DOI: 10.2741/4514 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Racial disparities in prostate cancer: a molecular perspective

Arun Bhardwaj, Sanjeev K. Srivastava, Mohammad Aslam Khan, Vijay K. Prajapati, Seema Singh, James E. Carter, Ajay P. Singh
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.772-782
DOI: 10.2741/4515 Published: 01 January 2017
Open Access
Article

Blockage of hemichannels alters gene expression in osteocytes in a high magneto-gravitational environment

Huiyun Xu, Dandan Ning, Dezhi Zhao, Yunhe Chen, Dongdong Zhao, Sumin Gu, Jean X. Jiang, Peng Shang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.783-794
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4516 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Role of JNK isoforms in the kainic acid experimental model of epilepsy and neurodegeneration

Carme Auladell, Luisa de Lemos, Ester Verdaguer, Miren Ettcheto, Oriol Busquets, Alberto Lazarowski, Carlos Beas-Zarate, Jordi Olloquequi, Jaume Folch, Antoni Camins
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.795-814
Managing Editor: Antoni Camins
DOI: 10.2741/4517 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mapping preserved real-world cognition in severely brain-injured patients

Leah Sinai, Adrian M. Owen, Lorina Naci
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.815-823
DOI: 10.2741/4518 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Nitric oxide-mediated pathways and its role in the degenerative diseases

Nan Zhang, Yu Diao, Rongrong Hua, Jun Wang, Song Han, Junfa Li, Yanling Yin
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.824-834
Managing Editor: Hua Zhang
DOI: 10.2741/4519 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mitochondrial transcription in mammalian cells

Inna N. Shokolenko, Mikhail F. Alexeyev
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.835-853
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4520 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mitochondria in the pathophysiology of Alzheimer’s and Parkinson’s diseases

Isaac G. Onyango, Shaharyar M. Khan, James P. Bennett
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.854-872
DOI: 10.2741/4521 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

MtDNA: The small workhorse of evolutionary studies

Rob DeSalle, Bernd Schierwater, Heike Hadrys
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.873-887
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4522 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mitochondrial genome and epigenome: two sides of the same coin

Patrizia D’Aquila, Alberto Montesanto, Francesco Guarasci, Giuseppe Passarino, Dina Bellizzi
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.888-908
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4523 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

A reciprocal HLA-disease association in rheumatoid arthritis and pemphigus vulgaris

Vincent van Drongelen, Joseph Holoshitz
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.909-919
Managing Editor: Joseph Holoshitz
DOI: 10.2741/4524 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Mitochondrial DNA repair and damage tolerance

Alexis Stein, Elaine A. Sia
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.920-943
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4525 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Alpha-Enolase (ENO1), a potential target in novel immunotherapies

Paola Cappello, Moitza Principe, Sara Bulfamante, Francesco Novelli
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 5, pp.944-959
Managing Editor: Roberto Bei
DOI: 10.2741/4526 Published: 01 January 2017
Issue 6
Open Access
Article

Understanding ligand-receptor non-covalent binding kinetics using molecular modeling

Zhiye Tang, Christopher C. Roberts, Chia-en A. Chang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 6, pp.960-981
Managing Editor: Chung F. Wong
DOI: 10.2741/4527 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Third phase science: defining a novel model of research into human ageing

Marios Kyriazis
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 6, pp.982-990
Managing Editor: Aamir Nazir
DOI: 10.2741/4528 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Current strategies towards therapeutic manipulation of mtDNA heteroplasmy

Claudia V. Pereira, Carlos T. Moraes
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 6, pp.991-1010
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4529 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Clinical implications and pathological associations of circulating mitochondrial DNA

Eszter Tuboly, Daniel McIlroy, Gabrielle Briggs, Natalie Lott, Zsolt J Balogh
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 6, pp.1011-1022
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4530 Published: 01 January 2017
Open Access
Review

Plant mitochondrial DNA

Stewart A. Morley, Brent L. Nielsen
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 6, pp.1023-1032
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4531 Published: 01 January 2017
Issue 7
Open Access
Review

Trans-synaptic homeostasis at the myasthenic neuromuscular junction

Jaap J. Plomp
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1033-1051
DOI: 10.2741/4532 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Convergence of neurotransmissions at synapse on IEG regulation in nucleus

Mamoru Fukuchi, Masaaki Tsuda
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1052-1072
DOI: 10.2741/4533 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Epigenetic and risk factors of testicular germ cell tumors: a brief review

Daniel Adrian Landero-Huerta, Rosa Maria Vigueras-Villasenor, Emiy Yokoyama-Rebollar, Elena Arechaga-Ocampo, Julio Cesar Rojas-Castaneda, Francisco Jimenez-Trejo, Margarita Chavez-Saldana
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1073-1098
Managing Editor: Diddier Prada
DOI: 10.2741/4534 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Regulation of mitochondrial gene expression, the epigenetic enigma

Archibold Mposhi, Monique GP van der Wijst, Klaas Nico Faber, Marianne G Rots
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1099-1113
Managing Editor: Mikhail F Alexeyev
DOI: 10.2741/4535 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Tissue transglutaminase (TG2) and mitochondrial function and dysfunction

Thung-S. Lai, Cheng-Jui Lin, Yu-Ting Wu, Chih-Jen Wu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1114-1137
DOI: 10.2741/4536 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Danshen extract regulates the expression of aquaporin 3 in human amniotic epithelial cells

Wenwen Zhang, Yiwen Zhang, Xiaoli Hu, Huihui Cheng, Ying Hua, Xueqiong Zhu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1138-1147
Managing Editor: Wei Qin
DOI: 10.2741/4537 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Childhood cancers and systems medicine

William L. Stone, Kathryn J. Klopfenstein, M. J. Hajianpour, Marcela I. Popescu, Cathleen M. Cook, Koymangalath Krishnan
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1148-1161
Managing Editor: William L. Stone
DOI: 10.2741/4538 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The immunological function of GABAergic system

Chenlu Wu, Xiaobin Qin, Huihui Du, Nengzhang Li, Wenkai Ren, Yuanyi Peng
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1162-1172
Managing Editor: Gang Liu
DOI: 10.2741/4539 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Association of MAMLD1 single-nucleotide polymorphisms with hypospadias in Chinese Han population

Yidong Liu, Likai Zhuang, Weijing Ye, Ming Wu, Yiran Huang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1173-1176
Managing Editor: Wei Qin
DOI: 10.2741/4540 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Mitochondrial DNA, mitochondrial dysfunction, and cardiac manifestations

Sung Ryul Lee, Nari Kim, Yeun Hee Noh, Zhelong Xu, Kyung Soo Ko, Byoung Doo Rhee, Jin Han
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 7, pp.1177-1194
Managing Editor: Myung-Shik Lee
DOI: 10.2741/4541 Published: 01 March 2017
Issue 8
Open Access
Review

A critical review on factors influencing fermentative hydrogen production

Richa Kothari, Virendra Kumar, Vinayak V. Pathak, Shamshad Ahmad, Ochieng Aoyi, V.V. Tyagi
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1195-1220
DOI: 10.2741/4542 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Racial disparity in metabolic regulation of cancer

Kuldeep S. Attri, Divya Murthy, Pankaj K. Singh
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1221-1246
DOI: 10.2741/4543 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Neurogenetics of acute and chronic opiate/opioid abstinence: treating symptoms and the cause

Kenneth Blum, Mark S Gold, William Jacobs, William Vaughn McCall, Marcelo Febo, David Baron, Kristina Dushaj, Zsolt Demetrovics, Rajendra D. Badgaiyan
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1247-1288
Managing Editor: Kenneth Blum, Mark Gold
DOI: 10.2741/4544 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The crossroads between cancer immunity and autoimmunity: antibodies to self antigens

Monica Benvenuto, Rosanna Mattera, Laura Masuelli, Ilaria Tresoldi, Maria Gabriella Giganti, Giovanni Vanni Frajese, Vittorio Manzari, Andrea Modesti, Roberto Bei
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1289-1329
Managing Editor: Roberto Bei
DOI: 10.2741/4545 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The mucolipin-1 (TRPML1) ion channel, transmembrane-163 (TMEM163) protein, and lysosomal zinc handling

Math P. Cuajungco, Kirill Kiselyov
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1330-1343
DOI: 10.2741/4546 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Dynamic monitoring of monocyte HLA-DR expression for the diagnosis, prognosis, and prediction of sepsis

Yugang Zhuang, Hu Peng, Yuanzhuo Chen, Shuqin Zhou, Yanqing Chen
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1344-1354
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4547 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Assessing the potential function of ADAR1 in virus-associated sepsis

Yugang Zhuang, Hu Peng, Yuanzhuo Chen, Shuqin Zhou, Yanqing Chen
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1355-1364
Managing Editor: Fei He
DOI: 10.2741/4548 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Macrophage migration inhibitory factor siRNA inhibits hepatic metastases of colorectal cancer cells

Li-Hao Wu, Harry Hua-Xiang Xia, Wei-Qing Ma, Hao-Jie Zhong, Hui-Xian Xu, Ya-Min Wang, Rong-Jiao Yang, Li-Jing Wang, Yu Chen, Lan Li, Xing-Xiang He
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 8, pp.1365-1378
Managing Editor: Pin-Lan Li
DOI: 10.2741/4549 Published: 01 March 2017
Issue 9
Open Access
Review

Photosystem II and terminal respiratory oxidases: molecular machines operating in opposite directions

Sergey A. Siletsky, Vitaliy B. Borisov, Mahir D. Mamedov
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1379-1426
Managing Editor: Mahir D. Mamedov
DOI: 10.2741/4550 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

TRPM2: a potential drug target to retard oxidative stress

Jun Li, Yunling Gao, Xianying Bao, Fengna Li, Wei Yao, Zemeng Feng, Yulong Yin
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1427-1438
Managing Editor: Gang Liu
DOI: 10.2741/4551 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Endocytosis and membrane receptor internalization: implication of F-BAR protein Carom

Yanjie Xu, Jixiang Xia, Suxuan Liu, Sam Stein, Cueto Ramon, Hang Xi, Luqiao Wang, Xinyu Xiong, Lixiao Zhang, Dingwen He, William Yang, Xianxian Zhao, Xiaoshu Cheng, Xiaofeng Yang, Hong Wang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1439-1457
Managing Editor: Xiao-Feng Yang
DOI: 10.2741/4552 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Transposon-mediated directed mutation in bacteria and eukaryotes

Milton H. Saier Jr., Chika Kukita, Zhongge Zhang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1458-1468
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4553 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The zinc sensing receptor, ZnR/GPR39, in health and disease

Laxmi Sunuwar, David Gilad, Michal Hershfinkel
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1469-1492
DOI: 10.2741/4554 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Base excision repair of oxidative DNA damage: from mechanism to disease

Amy M. Whitaker, Matthew A. Schaich, Mallory SR. Smith, Tony S. Flynn, Bret. D. Freudenthal
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1493-1522
DOI: 10.2741/4555 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Ghrelin doesn’t limit insulin release in pregnant rats fed low protein diet

Haijun Gao, Eric Ho, Chandra Yallampalli
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1523-1533
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/4556 Published: 01 March 2017
Open Access
Commentary

Substance use disorder a bio-directional subset of reward deficiency syndrome

Kenneth Blum, Mark Gold, Zsolt Demetrovics, Trevor Archer, Panayotis K Thanos, David Baron, Rajendra D. Badgaiyan
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1534-1548
Managing Editor: Kenneth Blum, Mark Gold
DOI: 10.2741/4557 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Tackling intra- and inter-tumor heterogeneity to combat triple negative breast cancer

Nikita Wright, Padmashree C. G. Rida, Ritu Aneja
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1549-1580
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4558 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The role of lipids in host microbe interactions

Roland Lang, Jochen Mattner
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 9, pp.1581-1598
Managing Editor: Vladimir I. Titorenko
DOI: 10.2741/4559 Published: 01 March 2017
Issue 10
Open Access
Review

Pathogen-associated regulatory non-coding RNAs and oncogenesis

Noriyuki Yoshida, Tominori Kimura
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1599-1621
Managing Editor: Tominori Kimura
DOI: 10.2741/4560 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Custom-built tools for the study of deer antler biology

Wenhui Chu, Haiping Zhao, Junde Li, Chunyi Li
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1622-1633
Managing Editor: Chunyi Li
DOI: 10.2741/4561 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

Directed connectivity of brain default networks in resting state using GCA and motif

Zhuqing Jiao, Huan Wang, Kai Ma, Ling Zou, Jianbo Xiang
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1634-1643
Managing Editor: Yudong Zhang
DOI: 10.2741/4562 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

FLAG-tagged CD19-specific CAR-T cells eliminate CD19-bearing solid tumor cells in vitro and in vivo

Robert Berahovich, Shirley Xu, Hua Zhou, Hizkia Harto, Qumiao Xu, Andres Garcia, Fenyong Liu, Vita Golubovskaya, Lijun Wu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1644-1654
Managing Editor: Vita M. Golubovskaya
DOI: 10.2741/4563 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Clinical, functional, behavioural and epigenomic biomarkers of obesity

Claudio L. Lafortuna, Armando R. Tovar, Fabio Rastelli, Sarah A. Tabozzi, Martina Caramenti, Ximena Orozco-Ruiz, Miriam Aguilar-Lopez, Martha Guevara-Cruz, Azalia Avila-Nava, Nimbe Torres, Gloria Bertoli
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1655-1681
DOI: 10.2741/4564 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Exosomes-based biomarker discovery for diagnosis and prognosis of prostate cancer

Gati Krushna Panigrahi, Gagan Deep
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1682-1696
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/4565 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Pathway-based classification of breast cancer subtypes

Alex Graudenzi, Claudia Cava, Gloria Bertoli, Bastian Fromm, Kjersti Flatmark, Giancarlo Mauri, Isabella Castiglioni
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1697-1712
DOI: 10.2741/4566 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

FDG PET/CT as theranostic imaging in diagnosis of non-small cell lung cancer

Margarita Kirienko, Francesca Gallivanone, Martina Sollini, Giulia Veronesi, Emanuele Voulaz, Lidjia Antunovic, Lorenzo Leonardi, Giorgio Testanera, Isabella Castiglioni, Arturo Chiti
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1713-1723
DOI: 10.2741/4567 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Theranostic biomarkers in hypertrophic cardiomyopathy: insights in a long road ahead

Carmem L. Sartorio, Davide Lazzeroni, Gloria Bertoli, Paolo G. Camici
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1724-1749
DOI: 10.2741/4568 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Targeted radionuclide therapy: frontiers in theranostics

Francesca Gallivanone, Mauro Valente, Annarit Savi, Carla Canevari, Isabella Castiglioni
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1750-1759
DOI: 10.2741/4569 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Cardiotoxicity in oncology and coronary microcirculation: future challenges in theranostics

Giovanni Peretto, Davide Lazzeroni, Carmem Luiza Sartorio, Paolo Guido Camici
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1760-1773
DOI: 10.2741/4570 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

A review of computational approaches detecting microRNAs involved in cancer

Laura Cantini, Michele Caselle, Antoine Forget, Andrei Zinovyev, Emmanuel Barillot, Loredana Martignetti
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1774-1791
DOI: 10.2741/4571 Published: 01 March 2017
Open Access
Article

NOK mediates glycolysis and nuclear PDC associated histone acetylation

Wei-Ye Shi, Xiao Yang, Bo Huang, Wen H Shen, Li Liu
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1792-1804
DOI: 10.2741/4572 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

The roles of microglia/macrophages in tumor progression of brain cancer and metastatic disease

Shih-Ying Wu, Kounosuke Watabe
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 10, pp.1805-1829
Managing Editor: Kounosuke Watabe
DOI: 10.2741/4573 Published: 01 March 2017
Issue 11
Open Access
Article

Remodeling of tick cytoskeleton in response to infection with Anaplasma phagocytophilum

Alejandro Cabezas-Cruz, Pilar Alberdi, James J. Valdes, Margarita Villar, Jose de la Fuente
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 11, pp.1830-1844
DOI: 10.2741/4574 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Rerouting the traffic from a virus perspective

Linda Cruz, Nicholas J. Buchkovich
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 11, pp.1845-1866
DOI: 10.2741/4575 Published: 01 March 2017
Open Access
Review

Platelet toll-like receptors in thromboinflammation

Lina Paola D'Atri, Mirta Schattner
Frontiers in Bioscience-Landmark Volume 22 Issue 11, pp.1867-1883
DOI: 10.2741/4576 Published: 01 March 2017