Elite Edition, Volume 3, 2011

Issue 1
Open Access
Article
Biomarker discovery and identification from non-small cell lung cancer sera
Jie Du, Shuan-ying Yang, Xiu-li Lin, Wen-li Shang, Wei Zhang, Shu-fen Huo, Li-na Bu, Wei Zhang, Bin Zhou, Yan-dong Nan, Hua-dong Zheng, Yan-feng Liu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.1-10
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E214 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Postprandial transcriptome associated with virgin olive oil intake in rat liver
Roberto Martinez-Beamonte, Maria A Navarro, Natalia Guillen, Sergio Acin, Carmen Arnal, Mario A Guzman, Jesus Osada
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.11-21
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E215 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
EGFR activation monitored by SW-FCCS in live cells
Xiaoxiao Ma, Sohail Ahmed, Thorsten Wohland
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.22-32
Managing Editor: Vicente Andres
DOI: 10.2741/E216 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Single nucleotide polymorphisms in IL-4Ra, IL-13 and STAT6 genes occurs in brain glioma
Zhenchao Ruan, Yao Zhao, Lili Yan, Hongyan Chen, Weiwei Fan, Juxiang Chen, Qihan Wu, Ji Qian, Tianbao Zhang, KeKe Zhou, Yin Mao, Liangfu Zhou, Yan Huang, Daru Lu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.33-45
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E217 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Bioinformatics approach for the validation of non-small cell lung cancer biomarkers
Carolina Beatriz Muller, Rafael Longhi Sampaio de Barros, Jose Claudio Fonseca Moreira, Fabio Klamt
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.46-50
Managing Editor: Mauro Castro
DOI: 10.2741/E218 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Allergy in the tropics: the impact of cross-reactivity between mites and ascaris
Luis Caraballo, Nathalie Acevedo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.51-64
Managing Editor: Ernesto Enrique
DOI: 10.2741/E219 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Influence of tissue particles on Fas expression in idiopathic interstitial pneumonia
Yasuo Shimizu, S Matsuzaki, T Satoh, T Ohkubo, A Yokoyama, Y Ishii, T Kamiya, K Arakawa, K Shimizu, S Tanaka, M Mori, K Dobashi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.65-73
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E220 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Detection of airborne trichothecene-producing Fusarium species in chicken houses
Yaling Wang, Tongjie Chai, Guozhong Lu, Lijun Sun, Yi Ouyang, Xiaodong Sun
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.74-80
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E221 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Inhibiting the Na+/H+ exchanger reduces reperfusion injury: a small animal MRI study
Peter Ferrazzano, Yejie Shi, Namratta Manhas, Yanping Wang, Beth Hutchinson, Xinzhi Chen, Vishal Chanana, Josiah Gerdts, Mary Elizabeth Meyerand, Dandan Sun
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.81-88
Managing Editor: Feng Zhang
DOI: 10.2741/E222 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Impact of inflammation on male fertility
Oli Sarkar, Jamila Bahrainwala, Sambamurthy Chandrasekaran, Shiva Kothari, Premendu P Mathur, Ashok Agarwal
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.89-95
Managing Editor: Rajender Singh
DOI: 10.2741/E223 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Lights and shadows concerning platelet products for musculoskeletal regeneration
Matilde Tschon, Milena Fini, Roberto Giardino, Giuseppe Filardo, Dante Dallari, Paola Torricelli, Lucia Martini, Gianluca Giavaresi, Elizaveta Kon, Maria Cristina Maltarello, Andrea Nicolini, Angelo Carpi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.96-107
Managing Editor: Angelo Carpi
DOI: 10.2741/E224 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Spore trap analysis and MSQPCR in evaluating mold burden: a flooded gymnasium case study
King-Teh Lin, Michael Schrantz, Oyungerel Sandagdorj, Yen-Fang Keng, Gregory Boothe, Stephen Joseph Vesper
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.108-114
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E225 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Overexpression of p204 leads to abnormal embryos and osteogenesis in zebrafish
Hai-Bin Zhao, Wen-Wen Wang, Zai-Li Luo, Hui-Ren Cao, Yong-Xiang Shi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.115-124
Managing Editor: Chuan-Ju Liu
DOI: 10.2741/E226 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
BRCA1-related gene signature in breast cancer: the role of ER status and molecular type
Katarzyna Marta Lisowska, Volha Dudaladava, Michal Jarzab, Tomasz Huzarski, Ewa Chmielik, Ewa Stobiecka, Jan Lubinski, Barbara Jarzab
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.125-136
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E227 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Aberrant methylation as a main mechanism of TSGs silencing in PTC
Karolina Czarnecka, Dorota Pastuszak-Lewandoska, Monika Migdalska-Sek, Ewa Nawrot, Jan Brzezinski, Marek Dedecjus, Lech Pomorski, Ewa Brzezianska
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.137-157
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E228 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Repression of Slc24a5 can reduce pigmentation in chicken
Xiao-fang Liu, Juan Luo, Xiao-xiang Hu, Hui Yang, Xiao-qing Lv, Chun-gang Feng, Jia Tong, Yan-qiang Wang, Shao-hua Wang, Xiao-juan Liu, Tong-hui Lin, Jing Fei, Ying Liu, Ning Li
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.158-165
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E229 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
KHYG-1 and NK-92 represent different subtypes of LFA-1-mediated NK cell adhesiveness
Garnet Suck, Suet-Mien Tan, Sixian Chu, Madelaine Niam, Ardcharaporn Vararattanavech, Tsyr Jong Lim, Mickey B C Koh
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.166-178
Managing Editor: Garnet Suck
DOI: 10.2741/E230 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Loss of mitochondria in ganglioneuromas
Rene' G Feichtinger, Daniel Neureiter, Johannes A Mayr, Franz A Zimmermann, Frank Berthold, Neil Jones, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.179-186
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E231 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Heterogeneity of mitochondrial energy metabolism in classical triphasic Wilms' tumor
Rene G Feichtinger, Daniel Neureiter, Brigitte Royer-Pokora, Johannes A Mayr, Franz A Zimmermann, Neil Jones, Christian Koegler, Manfred Ratschek, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.187-193
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E232 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Alterations of respiratory chain complexes in sporadic pheochromocytoma
Rene G Feichtinger, Franz A Zimmermann, Johannes A Mayr, Daniel Neureiter, Manfred Ratschek, Neil Jones, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.194-200
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E233 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
EPO attenuates inflammatory cytokines by Muller cells in diabetic retinopathy
Xia Lei, Jingfa Zhang, Jianfeng Shen, Liu-Mei Hu, Yalan Wu, Lisha Mou, Guoxu Xu, Weiye Li, Guo-Tong Xu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.201-211
Managing Editor: Qingli Li
DOI: 10.2741/E234 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Identifying serum biomarkers for TACE therapy efficiency of hepatocellular carcinoma
Chang-yu Li, Xiao-lin Wang, Jian-hua Wang, Zhi-ping Yan, Gao-quan Gong, Jie-min Cheng, Yi Chen, Ling-xiao Liu, Guo-ping Li, Cheng-gang Wang, Dong-hua Shi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.212-220
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E235 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Heavy metals nanoparticles in fetal kidney and liver tissues
Antonietta M Gatti, Paolo Bosco, Francesco Rivasi, Sebastiano Bianca, Giuseppe Ettore, Luigi Gaetti, Stefano Montanari, Giovanni Bartoloni, Diego Gazzolo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.221-226
Managing Editor: Fabio Galvano
DOI: 10.2741/E236 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Relationship between RANTES and dendritic cells in ovarian cancer patients
Iwona Wertel, Rafal Tarkowski, Wieslawa Bednarek, Jan Kotarski
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.227-232
Managing Editor: Mukesh Agarwal
DOI: 10.2741/E237 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Development of placenta in a rodent--model for human placentation
Alan Serman, Ljiljana Serman
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.233-239
Managing Editor: Nives Pecina-Slaus
DOI: 10.2741/E238 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
DNA methyltransferase inhibitor CDA-2 synergizes with high-dose thiotepa and paclitaxel in killing breast cancer stem cells
Zhihao Lu, Jun Jia, Lijun Di, Guohong Song, Yanhua Yuan, Bo Ma, Jing Yu, Yulin Zhu, Xiaoli Wang, Xinna Zhou, Jun Ren
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.240-249
DOI: 10.2741/E239 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Shotgun proteomics analysis on maize chloroplast thylakoid membrane
Xiao-Yu Liu, Ya-Dan Wu, Zhi-Ying Shen, Zhuo Shen, Hua-Hua Li, Xiao-Mei Yu, Xiu-Feng Yan, Chang-Hong Guo, Bai-Chen Wang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.250-255
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E240 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Isolation and expansion of adipose-derived stem cells for tissue engineering
Trine Fink, Jeppe Grondahl Rasmussen, Pia Lund, Linda Pilgaard, Kjeld Soballe, Vladimir Zachar
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.256-263
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E241 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
The state of the art of in vitro fertilization
Adam J Fechner, Peter G McGovern
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.264-278
Managing Editor: Indrajit Chowdhury
DOI: 10.2741/E242 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Effects of monosodium glutamate supplementation on glutamine metabolism in adult rats
Claire Boutry, Cecile Bos, Hideki Matsumoto, Patrick Even, Dalila Azzout-Marniche, Daniel Tome, Francois Blachier
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.279-290
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/E243 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Surfactant proteins A and D in pregnancy and parturition
Ajit Kumar Yadav, Taruna Madan, Andres Lopez Bernal
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.291-300
Managing Editor: Uday Kishore
DOI: 10.2741/E244 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Efficacy of Cordyceps sinensis in long term treatment of renal transplant patients
Chenguang Ding, Pu-xun Tian, Wujun Xue, Xiaoming Ding, Hang Yan, Xiaoming Pan, Xinshun Feng, Heli Xiang, Jun Hou, Xiaohui Tian
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.301-307
Managing Editor: Yong Zhao
DOI: 10.2741/E245 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Alterations of primary fatty acid amides in serum of patients with severe mental illness
Emanuel Schwarz, Phil Whitfield, Sven Nahnsen, Lan Wang, Hilary Major, F Markus Leweke, Dagmar Koethe, Pietro Lio, Sabine Bahn
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.308-314
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E246 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Respiratory chain complex I is a mitochondrial tumor suppressor of oncocytic tumors
Franz A Zimmermann, Johannes A Mayr, Rene Feichtinger, Daniel Neureiter, Roman Lechner, Christian Koegler, Manfred Ratschek, Husic Rusmir, Karine Sargsyan, Wolfgang Sperl, Barbara Kofler
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.315-325
Managing Editor: Anna Czarnecka
DOI: 10.2741/E247 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
The effect of coptis chinensis on the signaling network in the squamous carcinoma cells
Hongxia Wang, Fengchun Zhang, Fei Ye, Yuan Ma, David Y Zhang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.326-340
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E248 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
TNF-alpha mediated NF-kappaB activation is constantly extended by transglutaminase 2
Kang-Seo Park, Dae-Seok Kim, Chunkyu Ko, Sang-Jin Lee, Seung Hyun Oh, Soo-Youl Kim
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.341-354
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E249 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Spatiotemporal expression of D10Wsu52e in the developing mouse pancreas
Jiangdong Zhao, Xiaofang Ju, Liqiang Zhang, Yang An, Zhenwu Zhang, Zhongwu Sun, Naizheng Ding, Chun-Bo Teng
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.355-363
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E250 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Pharmacogenetics of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw
Francesca Marini, Paolo Tonelli, Loredana Cavalli, Tiziana Cavalli, Laura Masi, Alberto Falchetti, Maria Luisa Brandi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.364-370
Managing Editor: Reina Armamento-Villareal
DOI: 10.2741/E251 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Bone marrow-derived microglia in pilocytic astrocytoma
Wafa AlShakweer, Yazeed Alwelaie, Aaron M Mankung, Manuel B Graeber
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.371-379
Managing Editor: Charanjit Kaur
DOI: 10.2741/E252 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Hepatitis D antigens cause growth retardation and brood-size reduction in C. elegans
Li-Wei Lee, Tsui-Yun Chang, Hsiao-Wen Lo, Szecheng J Lo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.380-390
Managing Editor: Lo Szecheng
DOI: 10.2741/E253 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Cancer metastasis, challenges, progress and the opportunities
Wen G Jiang, Richard J Ablin
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 1, pp.391-394
DOI: 10.2741/E254 Published: 01 January 2011
Issue 2
Open Access
Article
The respiratory-dependent assembly of ANT1 differentially regulates Bax and Ca2+ mediated cytochrome c release
Faustin Benjamin, Rossignol Rodrigue, Deniaud Aurelien, Rocher Christophe, Claverol Stephane, Malgat Monique, Brenner Catherine, Letellier Thierry
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.395-409
Managing Editor: Catherine Brenner
DOI: 10.2741/E255 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Sage components enhance cell death through nuclear factor kappa-B signaling
Sally Joseph Deeb, Chirine Omar El-Baba, Saadia Bashir Hassan, Rolf Lennart Larsson, Hala Uthman Gali-Muhtasib
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.410-420
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E256 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
MYCN, neuroblastoma and focal adhesion kinase (FAK)
Elizabeth A Beierle
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.421-433
Managing Editor: Vita M. Golubovskaya
DOI: 10.2741/E257 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
NAD+ treatment decreases tumor cell survival by inducing oxidative stress
Cuiping Zhao, Yunyi Hong, Jin Han, Yingxin Ma, Heyu Chen, Weiliang Xia, Weihai Ying
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.434-441
Managing Editor: Weihai Ying
DOI: 10.2741/E258 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Obesity in pregnancy: problems and potential solutions
Jason R McKnight, M Carey Satterfield, Xilong Li, Haijun Gao, Junjun Wang, Defa Li, Guoyao Wu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.442-452
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/E259 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
HIV-1 integration site preferences in pluripotent cells
Janet L Markman, Robert M Silvers, Abibatou M N Ndoye, Kyla R Geary, David Alvarado, Johanna A Smith, Rene Daniel
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.453-462
Managing Editor: Rene Daniel
DOI: 10.2741/E260 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
A new bone surgical laser technique: technical aspects and applications in dentistry
Luca Lancieri, Francesca Angiero, Giuseppe Di Santi, Angelo Carpi, Stefano Benedicenti
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.463-468
Managing Editor: Manuel Verdugo
DOI: 10.2741/E261 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Sodium thiosulfate exposure disrupts in vitro and in vivo heart development
Yi Cui, Liyong Liu, Hongfei Xia, Zhongji Han, Yi Hu, Xu Ma
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.469-475
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E262 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Multi-confocal fluorescence correlation spectroscopy
Remi Galland, Jie Gao, Meike Kloster, Gaetan Herbomel, Olivier Destaing, Martial Balland, Catherine Souchier, Yves Usson, Jacques Derouard, Irene Wang, Antoine Delon
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.476-488
Managing Editor: Vladana Vukojevic
DOI: 10.2741/E263 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Global analysis of autocorrelation functions and photon counting distributions
Victor V Skakun, Ruchira Engel, Anatoli V Digris, Jan Willem Borst, Antonie J W G Visser
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.489-505
Managing Editor: Vladana Vukojevic
DOI: 10.2741/E264 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Safety and efficacy of bone marrow-derived autologous CD133+ stem cell therapy
Dale S Adler, Hillard Lazarus, Ravi Nair, Jonathan L Goldberg, Nicholas J Greco, Tom Lassar, Mary J Laughlin, Hiranmoy Das, Vincent J Pompili
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.506-514
Managing Editor: Hiranmoy Das
DOI: 10.2741/E265 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Sulforaphane synergizes with quercetin to inhibit self-renewal capacity of pancreatic cancer stem cells
Rakesh K Srivastava, Su-Ni Tang, Wenyu Zhu, Daniel Meeker, Sharmila Shankar
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.515-528
Managing Editor: Rakesh Srivastava
DOI: 10.2741/E266 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Risk of carcinoma in women with ovarian endometrioma
Hiroshi Kobayashi, Hirotaka Kajihara, Yoshihiko Yamada, Yasuhito Tanase, Seiji Kanayama, Naoto Furukawa, Taketoshi Noguchi, Shoji Haruta, Shozo Yoshida, Katsuhiko Naruse, Toshiyuki Sado, Hidekazu Oi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.529-539
Managing Editor: Khaleque Newaz Khan
DOI: 10.2741/E267 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Therapeutic approaches targeting tumor vasculature in gastrointestinal cancers
Yutaka Takahashi, Kenji Nishioka
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.541-548
Managing Editor: Mitsuko Furuya
DOI: 10.2741/E268 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Complexity of tumor vasculature and molecular targeting therapies
Mitsuko Furuya, Kiyotaka Nagahama, Akihiro Ishizu, Noriyuki Otsuka, Yoji Nagashima, Ichiro Aoki
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.549-561
Managing Editor: Mitsuko Furuya
DOI: 10.2741/E269 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
The possible role of fungal contamination in sick building syndrome
David C Straus
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.562-580
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E270 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
5-azacytidine enhances proliferation in transplanted rat fetal epiglottis
Sandra Marinovic-Kulisic, Gordana Juric-Lekic, Masa Vikic-Topic, Vedran Lokosek, Vedran Radujkovic, Floriana Bulic-Jakus, Ana Katusic, Maja Vlahovic, Ljiljana Serman, Nino Sincic
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.581-590
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E271 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
The role of nuclear factor-kappa-B p50 subunit in the development of endometriosis
Yuan Lu, Qunyan Sun, Yu Zheng, Xishi Liu, Jian-Guo Geng, Sun-Wei Guo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.591-603
Managing Editor: Khaleque Newaz Khan
DOI: 10.2741/E272 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Sevoflurane preconditioning confers neuroprotection via anti-inflammatory effects
Hailian Wang, Shiduo Lu, Qiong Yu, Weimin Liang, Hui Gao, Peiying Li, Yu Gan, Jun Chen, Yanqin Gao
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.604-615
Managing Editor: Feng Zhang
DOI: 10.2741/E273 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Molecular alterations of E-cadherin and beta-catenin in brain metastases
Martina Zeljko, Nives Pecina-Slaus, Tamara Nikuseva Martic, Vesna Kusec, Vili Beros, Davor Tomas
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.616-624
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E274 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
STICS, SCOUTs and p53 signatures; a new language for pelvic serous carcinogenesis
Karishma Mehra, Mitra Mehrad, Geng Ning, Ronny Drapkin, Frank D McKeon, Wa Xian, Christopher P Crum
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.625-634
Managing Editor: Ronny Drapkin
DOI: 10.2741/E275 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Alternatives to heart transplantation: integration of biology with surgery
Jesus Herreros, Jorge C Trainini, Juan Carlos Chachques
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.635-647
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E276 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Apoptosis and endometriosis
Fuminori Taniguchi, Apostolos Kaponis, Masao Izawa, Tomoiki Kiyama, Imari Deura, Masayuki Ito, Tomio Iwabe, George Adonakis, Naoki Terakawa, Tasuku Harada
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.648-662
Managing Editor: Indrajit Chowdhury
DOI: 10.2741/E277 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Recent advances in nano-based electrochemical biosensors: application in diagnosis and monitoring of diseases
Rodrigo Michelin Iost, Welter Cantanhede da Silva, Joao Marcos Madurro, Ana Graci Brito Madurro, Lucas Franco Ferreira, Frank Nelson Crespilho
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.663-689
Managing Editor: Aihua Liu
DOI: 10.2741/E278 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Endocrine disruptors, environmental oxygen, epigenetics and pregnancy
Jared C Robins, Carmen J Marsit, James F Padbury, Surendra S Sharma
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.690-700
Managing Editor: Indrajit Chowdhury
DOI: 10.2741/E279 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
CD133 negative cancer stem cells in glioblastoma
Christoph P Beier, Dagmar Beier
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.701-710
Managing Editor: Manuel Verdugo
DOI: 10.2741/E280 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Dentin: structure, composition and mineralization
Michel Goldberg, Askok B Kulkarni, Marian Young, Adele Boskey
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.711-735
Managing Editor: Ermanno Bonucci
DOI: 10.2741/E281 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Role of sulfur-containing gaseous substances in the cardiovascular system
Joanne L Hart
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.736-749
DOI: 10.2741/E282 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Focal adhesion kinase signaling and function in pancreatic cancer
Deniz A Ucar, Long H Dang, Steven N Hochwald
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.750-756
Managing Editor: Vita Golubovskaya
DOI: 10.2741/E283 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Mold exposure and respiratory health in damp indoor environments
Ju-Hyeong Park, Jean M Cox-Ganser
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.757-771
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E284 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Airborne algae and cyanobacteria: occurrence and related health effects
Savvas Genitsaris, Konstantinos Ar Kormas, Maria Moustaka-Gouni
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.772-787
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E285 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Dental pulp and dentin tissue engineering and regeneration: advancement and challenge
George T-J Huang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 2, pp.788-800
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E286 Published: 01 January 2011
Issue 3
Open Access
Article
Src-family tyrosine kinases as therapeutic targets in advanced cancer
Irwin H Gelman
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.801-807
Managing Editor: Irwin H. Gelman
DOI: 10.2741/E287 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Urban PM2.5 induces ROS generation and RBC damage in COPD patients
Yessica D Torres-Ramos, Araceli Montoya-Estrada, Alberto M Guzman-Grenfell, Javier Mancilla-Ramirez, Beatriz Cardenas-Gonzalez, Salvador Blanco-Jimenez, Jose D Sepulveda-Sanchez, Alejandra Ramirez-Venegas, Juan J Hicks
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.808-817
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E288 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Effect of two pasteurization methods on the protein content of human milk
Cristina Baro, Marzia Giribaldi, Sertac Arslanoglu, Maria Gabriella Giuffrida, Giuseppina Dellavalle, Amedeo Conti, Paola Tonetto, Augusto Biasini, Alessandra Coscia, Claudio Fabris, Guido Eugenio Moro, Laura Cavallarin, Enrico Bertino
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.818-829
Managing Editor: Arthur Chu
DOI: 10.2741/E289 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Isolation and identification of novel geosmin-degrading bacteria
Qiang Xue, Gang Chen, Kazuya Shimizu, Meena Kishore Sakharkar, Motoo Utsumi, Honghan Chen, Miao Li, Zhenya Zhang, Norio Sugiura
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.830-833
Managing Editor: Xueji Zhang
DOI: 10.2741/E290 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
AIG1 is a novel Pirh2-interacting protein that activates the NFAT signaling pathway
Gang Wu, Meiqian Sun, Wei Zhang, Keke Huo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.834-842
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E291 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Thyroid, spermatogenesis, and male infertility
Singh Rajender, Marie Gray Monica, Lee Walter, Ashok Agarwal
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.843-855
Managing Editor: Rajender Singh
DOI: 10.2741/E292 Published: 01 June 2011
Open Access
Article

Use of hr3 enhancer and P74 TM domain in baculovirus surface display

Yingying Liu, Hui Feng, Qian Feng, Junlin Teng, Zhiyin Wu, Yiyu Lu, Albert CH Yu, Jianguo Chen
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.856-863
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E293 Published: 01 January 2011
Open Access
Article
Suppressing allergic immune responses
Hua Huang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.864-870
Managing Editor: Hua Huang
DOI: 10.2741/E294 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Reference values of blood cell counts in the first days of life
Giovanni Melioli, Francesco Maria Risso, Andrea Sannia, Giovanni Serra, Roberto Bologna, Michele Mussap, Salvatore Mangraviti, Patrizia Fortini, Fabio Facco, Giorgio Reggiardo, Giuseppe Buonocore, Giovanni Corsello, Vassilios Fanos, Antonello Del Vecchio, Claudio Fabris, Diego Gazzolo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.871-878
Managing Editor: Giovanni Li Volti
DOI: 10.2741/E295 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
EGFR genomic alterations in cancer: prognostic and predictive values
Giuseppe Bronte, Marianna Terrasi, Sergio Rizzo, Nicola Sivestris, Corrado Ficorella, Massimo Cajozzo, Francesca Di Gaudio, Gaspare Gulotta, Sergio Siragusa, Nicola Gebbia, Antonio Russo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.879-887
Managing Editor: Amalia Azzariti
DOI: 10.2741/E296 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
The roles of adenosine and adenosine receptors in bone remodeling
Wenjie He, Bruce Cronstein
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.888-895
Managing Editor: Elena Adinolfi
DOI: 10.2741/E297 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Introductory overview of purinergic signalling
Geoffrey Burnstock
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.896-900
Managing Editor: Elena Adinolfi
DOI: 10.2741/E298 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Regenerative medicine and tissue engineering in orthopaedic surgery
Alan Ivkovic, Inga Marijanovic, Damir Hudetz, Ryan M Porter, Marko Pecina, Christopher H Evans
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.923-944
Managing Editor: Nives Pecina-Slaus
DOI: 10.2741/E299 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Inflammatory bowel disease in the geriatric population
Yahya Murad, Zaher A Radi, Mohammed Murad, Karen Hall
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.945-954
Managing Editor: Zaher Radi
DOI: 10.2741/E300 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Hypoxia-induced ROS signaling is required for LOX up-regulation in endothelial cells
Anna Guadall, Mar Orriols, Javier F Alcudia, Victoria Cachofeiro, Jose Martinez-Gonzalez, Cristina Rodriguez
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.955-967
Managing Editor: Ana Fortuno
DOI: 10.2741/E301 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
C-Myb function in the vessel wall
Kelly A Farrell, Sarah B Withers, Cathy M Holt
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.968-977
Managing Editor: Tao Wang
DOI: 10.2741/E302 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Sevoflurane preconditioning protects blood-brain-barrier against brain ischemia
Qiong Yu, Min Chu, Hailian Wang, Shiduo Lu, Hui Gao, Peiying Li, Yu Gan, Hong Shi, Weimin Liang, Jun Chen, Yanqin Gao
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.978-988
Managing Editor: Feng Zhang
DOI: 10.2741/E303 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
B7-H3 and its relevance in cancer; immunological and non-immunological perspectives
Marit Kveine Nygren, Christina Tekle, Vibeke Anett Ingebrigtsen, Oystein Fodstad
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.989-993
DOI: 10.2741/E304 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Alterations of elastic fibers in genetically modified mice and human genetic diseases
Marie-Paule Jacob
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.994-1004
Managing Editor: Maurice Pagano
DOI: 10.2741/E305 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
1H NMR-based metabolomic analysis of urine from preterm and term neonates
Luigi Atzori, Roberto Antonucci, Luigi Barberini, Emanuela Locci, Flaminia Cesare Marincola, Paola Scano, Patrizia Cortesi, Rino Agostiniani, Riccardo Defraia, Aalim Weljie, Diego Gazzolo, Adolfo Lai, Vassilios Fanos
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1005-1012
Managing Editor: Diego Gazzolo
DOI: 10.2741/E306 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Development of semiconductor nanomaterial whole cell imaging sensor on glass slides
Hengyi Xu, Zoraida Pascual Aguilar, Hua Wei, Andrew Wang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1013-1024
Managing Editor: Zoraida P. Aguilar
DOI: 10.2741/E307 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Stage-specific mice ovarian somatic cell is involved in primordial folliculogenesis
Ge Li, Hua Zhang, Yijing Wang, Jing Wen, Zhen Teng, Guanping Mao, Jianwei Wang, Meng Guo, Xinyi Mu, Guoliang Xia
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1025-1033
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E308 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Prune melanoidins protect against oxidative stress and endothelial cell death
Anna Maria Posadino, Annalisa Cossu, Antonio Piga, Monica Assunta Madrau, Alessandra Del Caro, Maria Colombino, Bianca Paglietti, Salvatore Rubino, Ciro Iaccarino, Claudia Crosio, Bastiano Sanna, Gianfranco Pintus
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1034-1041
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E309 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Role of histamine H4 receptor in breast cancer cell proliferation
Vanina A Medina, Pablo G Brenzoni, Diego J Martinel Lamas, Noelia Massari, Carolina Mondillo, Mariel A Nunez, Omar Pignataro, Elena S Rivera
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1042-1060
Managing Editor: Ekaterini Tiligada
DOI: 10.2741/E310 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
An introduction to quantum chemical methods applied to drug design
Marco Stenta, Matteo Dal Peraro
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1061-1078
Managing Editor: Andrea Cavalli
DOI: 10.2741/E311 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Costunolide inhibits proinflammatory cytokines and iNOS in activated murine BV2 microglia
Nirmala Arul Rayan, Nimmi Baby, Daisy Pitchai, Fransisca Indraswari, Eng-Ang Ling, Jia Lu, Thameem Dheen
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1079-1091
Managing Editor: Charanjit Kaur
DOI: 10.2741/E312 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Non-coding RNAs and embryo implantation
Ji-Long Liu, Zeng-Ming Yang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1092-1099
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E313 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Endothelial damage/dysfunction and hypertension in pregnancy
Vellore J Karthikeyan, Gregory Y H Lip
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1100-1108
Managing Editor: Arthur Chu
DOI: 10.2741/314 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Nano-sized structures for the detection of food components and contaminants
Fahriye Ceyda Dudak, Deniz Bas, Nese Basaran-Akgul, Ugur Tamer, Ismail Hakki Boyaci
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1109-1127
Managing Editor: Zoraida P. Aguilar
DOI: 10.2741/E315 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Postconditioning hormesis and the similia principle
Roeland Van Wijk, Fred A C Wiegant
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1128-1138
Managing Editor: Paolo Bellavite
DOI: 10.2741/E316 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
DNA microarray analysis in endometriosis for development of more effective targeted therapies
Sachiko Matsuzaki
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1139-1153
Managing Editor: Khaleque Newaz Khan
DOI: 10.2741/E317 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
TRAIL effect on osteoclast formation in physiological and pathological conditions
Giacomina Brunetti, Angela Oranger, Giorgio Mori, Francesca Sardone, Paolo Pignataro, Marco Coricciati, Nicola Napoli, Rita Rizzi, Vincenzo Liso, Felice Roberto Grassi, Maria Grano, Silvia Colucci
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1154-1161
Managing Editor: Reina Armamento-Villareal
DOI: 10.2741/E318 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Gene expression profiles of in vivo derived mouse blastocysts after slow-freezing
Li Wang, Xinyan Zhang, Chunhua Yu, Yuanqing Yao
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1162-1168
Managing Editor: Xinchang Zhou
DOI: 10.2741/E319 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Principles, applications, risks and benefits of therapeutic hyperthermia
Riadh W Y Habash, Daniel Krewski, Rajeev Bansal, Hafid T Alhafid
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1169-1181
Managing Editor: Clark Blatteis
DOI: 10.2741/E320 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Prognostic value of H-MLH1 after adjusting for RPA class in GBM patients
Ali Choucair, Jennifer Moughan, Chris Schultz, Alan Schulsinger, Minesh Mehta, Walter Curran
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 3, pp.1182-1191
Managing Editor: Mukesh Agarwal
DOI: 10.2741/E321 Published: 01 June 2011
Issue 4
Open Access
Article
Specific roles of threonine in intestinal mucosal integrity and barrier function
Xiangbing Mao, Xiangfang Zeng, Shiyan Qiao, Guoyao Wu, Defa Li
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1192-1200
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/E322 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Asthma treatment through the beta receptor: lessons from animal models
Erik P Riesenfeld, Charles G Irvin
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1201-1208
Managing Editor: Reynold Panettieri
DOI: 10.2741/E323 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Developmental patterns of PPAR and RXR gene expression during spermatogenesis
Kelwyn Thomas, Dae-Yong Sung, Xing Chen, Winston Thompson, Y Eugene Chen, John McCarrey, William Walker, Michael Griswold
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1209-1220
Managing Editor: Indrajit Chowdhury
DOI: 10.2741/E324 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
NADPH treatment decreases C6 glioma cell survival by increasing oxidative stress
Yingxin Ma, Heyu Chen, Cuiping Zhao, Weiliang Xia, Weihai Ying
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1221-1228
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E325 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Na+, K+-ATPase genes are down-regulated during adipose stem cell differentiation
Elisa Acosta, Julio Avila, Ali Mobasheri, Pablo Martin-Vasallo
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1229-1240
Managing Editor: Ali Mobasheri
DOI: 10.2741/E326 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Involvement of LOC66273 isoform 2, a novel Mth938 containing protein, in MAPK pathway
Hualang Wang, Xi Ma, Heyu Zhang, Jianjun Zang, Shengdi Hu, Defa Li
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1241-1248
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E327 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Novel molecular mechanisms by inorganic phosphate in osteosarcoma U2OS cells
Silvio Naviglio, Davide Di Gesto, Vittoria Borrelli, Mafalda Forni, Fausto Illiano, Raffaella D'Auria, Annunziata Sorrentino, Emilio Chiosi, Gennaro Illiano, Annamaria Spina
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1249-1258
Managing Editor: Manuel Verdugo
DOI: 10.2741/E328 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Optimal cut-off values for tumor markers in cerebrospinal fluid with ROC curve analysis
Qiang Shi, Chuan Qiang Pu, Xu Sheng Huang, Cheng Lin Tian, Xiu Tang Cao
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1259-1264
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E329 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
MicroRNA-210 as a novel blood biomarker in acute cerebral ischemia
Lili Zeng, Jianrong Liu, Yongting Wang, Ling Wang, Suiqing Weng, Yaohui Tang, Chaobo Zheng, Qi Cheng, Shengdi Chen, Guo-Yuan Yang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1265-1272
Managing Editor: Feng Zhang
DOI: 10.2741/E330 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
NPB001-05 inhibits Bcr-Abl kinase leading to apoptosis of imatinib-resistant cells
Vilas Wagh, Shailaja Chile, Sonal Monahar, Bikas Chandra Pal, Santu Bandyopadhyay, Somesh Sharma, Kalpana Joshi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1273-1288
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E331 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
SNAT2 transceptor signalling via mTOR: a role in cell growth and proliferation?
Jorge Pinilla, Juan Carlos Aledo, Emma Cwiklinski, Russell Hyde, Peter M Taylor, Harinder S Hundal
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1289-1299
Managing Editor: Guoyao Wu
DOI: 10.2741/E332 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Dispersion of Legionella-containing aerosols from a biological treatment plant, Norway
Janet Martha Blatny, Hannibal Fossum, Jim Ho, Murat Tutkun, Gunnar Skogan, Oyvind Andreassen, Else Marie Fykse, Viggo Waagen, Bjorn Anders Pettersson Reif
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1300-1309
Managing Editor: Atin Adhikari
DOI: 10.2741/E333 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
The effect of pharmacological treatment on ADMA in patients with heart failure
Graziano Riccioni, Lorenza Speranza, Luca Scotti, Valentina Bucciarelli, Emanuela Di Ilio, Nicolantonio D'Orazio, Mirko Pesce, Antonio Aceto, Valeria Sorrenti, Alessandro Frigiola, Tonino Bucciarelli
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1310-1314
Managing Editor: Giovanni Li Volti
DOI: 10.2741/E334 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Sanggenon C decreases tumor cell viability associated with proteasome inhibition
Hongbiao Huang, Ningning Liu, Kai Zhao, Chenchen Zhu, Xiaoyu Lu, Shujue Li, Wen Lian, Ping Zhou, Xiaoxian Dong, Canguo Zhao, Haiping Guo, Change Zhang, Changshan Yang, Guanmei Wen, Li Lu, Xiaofen Li, Lixia Guan, Chunjiao Liu, Xuejun Wang, Qing Ping Dou, Jinbao Liu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1315-1325
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E335 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Separation of anti-neoplastic activities by fractionation of a Pluchea odorata extract
Sabine Bauer, Judith Singhuber, Mareike Seelinger, Christine Unger, Katharina Viola, Caroline Vonach, Benedikt Giessrigl, Sibylle Madlener, Nicole Stark, Bruno Wallnofer, Karl-Heinz Wagner, Monika Fritzer-Szekeres, Thomas Szekeres, Rene Diaz, Foster Tut, Richard Frisch, Bjorn Feistel, Brigitte Kopp, Georg Krupitza, Ruxandra Popescu
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1326-1336
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E336 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Acylated catechin derivatives: inhibitors of DNA polymerase and angiogenesis
Yoshiyuki Mizushina, Akiko Saito, Keiko Horikawa, Noriyuki Nakajima, Akira Tanaka, Hiromi Yoshida, Kiminori Matsubara
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1337-1348
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E337 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Antitumor activity of NPB001-05, an orally active inhibitor of Bcr-Abl tyrosine kinase
Vilas Wagh, Prabha Mishra, Arvind Thakkar, Vaibhav Shinde, Somesh Sharma, Muralidhara Padigaru, Kalpana Joshi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1349-1364
Managing Editor: Hala Gali-Muhtasib
DOI: 10.2741/E338 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Physiological normoxia and chondrogenic potential of chondrocytes
Alasdair Kay, James Richardson, Nicholas R Forsyth
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1365-1374
Managing Editor: Ali Mobasheri
DOI: 10.2741/E339 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Long-term phenylbutyrate administration prevents memory deficits in Tg2576 mice by decreasing Abeta
Ana Ricobaraza, Mar Cuadrado-Tejedor, Ana Garcia-Osta
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1375-1384
Managing Editor: Agata Copani
DOI: 10.2741/E340 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Charting the peptide crossreactome between HIV-1 and the human proteome
Guglielmo Lucchese, Angela Stufano, Michele Calabro, Darja Kanduc
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1385-1400
Managing Editor: Darja Kanduc
DOI: 10.2741/E341 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Interactions of thyroid hormone and FSH in the regulation of rat granulosa cell apoptosis
Cheng Zhang, Guoliang Xia, Benjamin K Tsang
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1401-1413
Managing Editor: Frontiers in Bioscience
DOI: 10.2741/E342 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Histamine regulates relevant murine dendritic cell functions via H4 receptor
Tunde Simon, Valeria Laszlo, Orsolya Lang, Edit Buzas, Andras Falus
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1414-1424
Managing Editor: Ekaterini Tiligada
DOI: 10.2741/E343 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Intercalated disc-associated protein, mXin-alpha, influences surface expression of ITO currents in ventricular myocytes
Fu-Chi Chan, Chiao-Pei Cheng, Kuo-Ho Wu, Yao-Chang Chen, Chih-Hsiung Hsu, Elisabeth A Gustafson-Wagner, Jenny Li-Chun Lin, Qinchuan Wang, Jim Jung-Ching Lin, Cheng-I Lin
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1425-1442
Managing Editor: Jim Jung-Ching Lin
DOI: 10.2741/E344 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
ST6GalNAc-I controls expression of sialyl-Tn antigen in gastrointestinal tissues
Nuno T Marcos, Eric P Bennett, Joana Gomes, Ana Magalhaes, Catarina Gomes, Leonor David, Imran Dar, Charlotte Jeanneau, Shawn DeFrees, Dorrit Krustrup, Lotte K Vogel, Elin H Kure, Joy Burchell, Joyce Taylor-Papadimitriou, Henrik Clausen, Ulla Mandel, Celso A Reis
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1443-1455
Managing Editor: Hafiz Ahmed
DOI: 10.2741/E345 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
CD155 is involved in NK-cell mediated lysis of human hepatoblastoma in vitro
Matthias Pfeiffer, Guido Seitz, Peter Ruck, Claudia Mueller, Alexander Steinle, Peter Lang, Rupert Handgretinger, Joerg Fuchs, Steven Warmann
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1456-1466
Managing Editor: Steven Warmann
DOI: 10.2741/E346 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
The A640G CYBA polymorphism associates with subclinical atherosclerosis in diabetes
Maria de Ujue Moreno, Gorka San Jose, Ana Fortuno, Jose Luis Miguel-Carrasco, Oscar Beloqui, Javier Diez, Guillermo Zalba
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1467-1474
Managing Editor: Ana Fortuno
DOI: 10.2741/E347 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Additional 5-FU-LV significantly increases survival in gastrointestinal cancer
Andrea Nicolini, Massimo Conte, Giuseppe Rossi, Paola Ferrari, Michael Duffy, Vivian Barak, Angelo Carpi, Paolo Miccoli
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1475-1482
Managing Editor: Andrea Nicolini
DOI: 10.2741/E348 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Garcinol-induced apoptosis in prostate and pancreatic cancer cells is mediated by NF- kappaB signaling
Aamir Ahmad, Zhiwei Wang, Christine Wojewoda, Raza Ali, Dejuan Kong, Ma'in Y Maitah, Sanjeev Banerjee, Bin Bao, Subhash Padhye, Fazlul H Sarkar
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1483-1492
Managing Editor: Mukesh Agarwal
DOI: 10.2741/E349 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Identification of protein-protein interactions of human HtrA1
Mara Campioni, Anna Severino, Lucrezia Manente, Antonio De Luca, Raffaele La Porta, Antonio Vitiello, Paola Fiore, Stefano Toldo, Enrico P Spugnini, Marco G Paggi, Alfonso Baldi
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1493-1499
Managing Editor: Antonio Giordano
DOI: 10.2741/E350 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Novel mobilization strategies to enhance autologous immune effector cells in multiple myeloma
Laleh Talebian, Jia Yan Wu, Dawn A Fischer, John M Hill, Zbigniew M Szczepiorkowski, Marc S Ernstoff, Charles L Sentman, Kenneth R Meehan
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1500-1508
Managing Editor: Luis Porrata
DOI: 10.2741/E351 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Resveratrol potentiates grape seed extract induced human colon cancer cell apoptosis
Sridhar Radhakrishnan, Lavanya Reddivari, Robert Sclafani, Undurti N Das, Jairam Vanamala
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1509-1523
Managing Editor: Mukesh Agarwal
DOI: 10.2741/E352 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Oxidative stress in primary open-angle glaucoma
Carl Erb, Melanie Heinke
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1524-1533
Managing Editor: Lepsa Zoric
DOI: 10.2741/E353 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
Genistein stimulates the insulin-dependent signaling pathway
Ayumi Haneishi, Katsuhiro Takagi, Kosuke Asano, Soichiro Nakamura, Norio Kagawa, Kazuya Yamada
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1534-1540
Managing Editor: Norio Kagawa
DOI: 10.2741/E354 Published: 01 June 2011
Open Access
Article
EPO reduces reactive gliosis and stimulates neurotrophin expression in Muller cells
Liu-Mei Hu, Yan Luo, Jingfa Zhang, Xia Lei, Jianfeng Shen, Yalan Wu, Mei Qin, Yaprak Banu Unver, Yong Zhong, Guo-Tong Xu, Weiye Li
Frontiers in Bioscience-Elite Volume 3 Issue 4, pp.1541-1555
Managing Editor: Qingli Li
DOI: 10.2741/E355 Published: 01 June 2011